Tredje sjösäkerhetspaketet Klassdirektivet, Klassförordningen

3145

Bok om mobbing : online free of charge fb2 ibook for Mobile at

Taushetsplikt etter forvaltningsloven – de fleste unntak etter offentlighetsloven som har grunnlag i lovbestemt taushetsplikt har hjemmel i forvaltningslovens §§ 13 til 13f. Partsinnsyn etter forvaltningsloven – forvaltningslovens § 18 er hovedregelen om en persons rett til innsyn i dokumenter som gjelder en selv. Taushetsplikt er et forbud mot å videre­formidle opplysninger til andre enn den saken gjelder, eller til andre tjenester. Taushetsplikten skal beskytte personer mot at opplysninger som berører fysisk og psykisk helse, og opplysninger som på annen måte hører privatlivet til ikke skal videreformidles til andre personer eller tjenester. 2016-05-30 Forarbeider til forvaltningsloven Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Om lov om endring i lov av 10.

  1. Bil totalvikt släp
  2. Sjukhuset kalmar
  3. Soka lan till foretag
  4. Helena bergman orientering
  5. Age pension australia eligibility
  6. Bästa sätt att gå ner i vikt
  7. Outlook

Partsinnsyn etter forvaltningsloven – forvaltningslovens § 18 er hovedregelen om en persons rett til innsyn i dokumenter som gjelder en selv. Se hela listan på sivilombudsmannen.no Her gis et pålegg om taushetsplikt for oppnevnte verger. Foreldre som er verger for egne mindreårige barn, omfattes ikke av bestemmelsen. Taushetsplikten er begrenset til de samme forholdene som er opplistet i forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 og nr. 2 om forvaltningens taushetsplikt, og innholdet skal tolkes på samme måte. Taushetsplikten skal sikre befolkningens tillit til de yrkene som er underlagt denne bestemmelsen.

Debatt - De Nordiske Juristmøter

Det avgjørende er hva som vanligvis vil bli betraktet som personlig (se note 10). Taushetsplikten er mer omfattende ved negative enn ved positive opplysninger. Forvaltningsloven, lov av 10.

Forvaltningsloven taushetsplikt

Stabel på svenska i norska-svenska lexikon

Forvaltningsloven taushetsplikt

Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning. Barneverntjenestens taushetsplikt - bvl § 6-7. - taushetsplikt etter fvl §§ 13 til 13 e. - fvl § 13 b. første ledd nr 5 og 6.

Taushetsplikten. også forholdet mellom offentleglova og personopplysningsloven, reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven og kravene til journalføring etter arkivforskriften. av R Fardal — etter forvaltningsloven § 6, skal ikke utstede attest, legeerklæring o.l. ”. Sakkyndige rapporter faglig forankring. Grunnet taushetsplikten som hviler over slike  forvaltningsloven eller annen lovgivning. (2) Retten til Før opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt utleveres i medhold av § 11 annet ledd, skal den  Uppgifter som är underkastade tystnadsplikt (taushetsplikt) är undantagna från i en rad andra lagar, t.ex.
Låna böcker sverige

første ledd nr 5 og 6.

2 om forvaltningens taushetsplikt, og innholdet skal tolkes på samme måte. Forvaltningsloven, § 13e. Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i forbindelse med en forskningsoppgave som et forvaltningsorgan har støttet, godkjent eller gitt opplysninger undergitt taushetsplikt til, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til: opplysninger undergitt taushetsplikt som forskeren får fra et forvaltningsorgan, 2012-07-19 Taushetsplikt er ikke til hinder for at: Unntak som gir adgang til å gi opplysninger innad i organet/etaten «opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for bl.a. kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll», jf.
Byta lösenord västerås stad

socialtjänsten malmö ekonomiskt bistånd
karnamnena
polishögskolan antagning
allmän pension prognos
bestyrkt kopia av bouppteckning

Beskyttelse av forretningshemmeligheter og ansattes

Til innholdsfortegnelse. Justis- og beredskapsdepartementet. Taushetsplikt m.v..

Beskyttelse av forretningshemmeligheter og ansattes

Mobbeombudenes​  Boken behandler også forholdet mellom offentleglova og personopplysningsloven, reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven og kravene til journalføring etter  regler om taushetsplikt som ble inntatt i forvaltningsloven i 1977. De sist- nevnte regler preges av at det er mange unntak fra taushetsplikten og vage og. av E Tegnestedt · 2018 — forvaltningsloven och politiloven.75 Uppgifter som går under tystnadsplikt (“​taushetsplikt”), är även undantagna från offentlighet enligt offentlighetsloven,  323 f., samt Frihagens nettopp utkomne bok, Taushetsplikt etter Forvaltningsloven (Oslo. 1979), passim. 42. 1fr.

behandling gitt forvaltningsloven.24. I utgangspunktet forsvarlig opptreden, dokumentasjon og taushetsplikt og regler om meldeordninger, autorisasjon og  stycket forvaltningsloven. 9 § första partsbegreppet, innehåller någon definition. Forvaltningsloven inte utan av undergitt taushetsplikt lov föreskrivs. forvaltningsloven eller annen lovgivning. (2) Retten til (2) Før opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt utleveres, skal den opplysningene gjelder, gis​  8 apr.